Studiesociala Utskottet

Läkarprogrammets egna sexmästeri

Studiesociala utskottet är det utskott som anordnar event och arbetar för att få en bra studiesocial miljö på läkarprogrammet. Vi anordnar bland annat olika typer av sittningar, läkarpubar, pubrundor och den årliga Medicinaregasquen, vilket är en bal på Örebro slott!

Ordförande: Minna Sjöberg
Vice Ordförande: Moa Axelsson
Kontakt: studiesociala@mforebro.se

Återkommande evenemang

Gasquen

Läkarprogrammets årliga medicinska bal!

Vad är väl en bal på slottet?
Mycket uppskattad sittning där man får chans att ta på sig långklänningen eller kavaj. Här brukar även den medicinska institutionen bjudas in och några lärare brukar delta.

När?
Mot vårterminens slut.

Läkarpub

Under terminens gång arrangeras ett antal läkarpubar ofta förlagda till Stora Örebro eller nivå.

Hur funkar det?
Deltagarna får rabatterade priser på en del måltider och dricka i baren. Ofta bjuds det på något quiz, uppträdande eller spel. Pubarna är ofta uppskattade och välbesökta.

När?
Återkommande

Ölmilen

Tillsammans med Idtrottsutskottet kan du med oss gå Ölmilen genom Örebro stad! Ett mycket uppskattat event med härligt häng och massa öl!

Glöm ej!
Ölmilen är ett ovve-event! Så se till att ha din ovve fixad och dekorerad i tid!

När?
Vem vet? Håll utskik på våra sociala medier!