Samarbeten

ECURA är resultatet av flera företag som gått samman för att bygga ett kvalitetsorienterat norskägt vård- och omsorgsföretag. De växer kraftigt och sysselsätter nu cirka 3 000 medarbetare fördelade på olika affärsområden. Deras tjänster omfattar dygnet runt-tjänster för personer med komplexa assistansbehov, vägledningstjänster, användarriktad personlig assistans (BPA), hemtjänst, vikariat tjänster för vårdpersonal och beroendevård (Vangseter). På Ecura arbetar vi efter värderingarna Orientation to Change, Care (från latin Cura), development, Respect and Responsibility. Vi ska ge vård med respekt och värdighet förankrad i goda system.