Styrelsen

Styrelsen

Styrelsen i Medicinska föreningen Örebro består av 14 stycken poster (se nedan) och är föreningens verkställande organ. Styrelsen leder Medicinska Föreningen Örebros arbete under verksamhetsåret och är ansvariga inför årsmöte samt beslutande i frågor som behandlas mellan årsmötena. Styrelsen arbetar efter gällande stadga, budget och verksamhetsplan som beslutats om på årsmötet

Styrelsemedlemmar

Ordförande
Hanna Masic

ordforande@mforebro.se

Vice-Ordförande
Emil Barréra Axelsson

vice@mforebro.se

Kassör
Erik Röjare

kassor@mforebro.se

Informationsansvarig
Ella Myrelid

info@mforebro.se

Medlemsansvarig
Annina Nyström

medlem@mforebro.se

Utskottsansvarig Idrottsutskottet
Filip Ödmann

idrottsutskottet@mforebro.se

Utskottsansvarig Corpus Callosum
Klara Bolin

corpuscallosum@mforebro.se

Utskottsansvarig Studiesociala Utskottet
Minna Sjöberg

studiesociala@mforebro.se

Utskottsansvarig Kirurgiska utskottet
Ida Ekström

kirurgiska@mforebro.se

Utskottsansvarig Forskningsutskottet
Simon Gerke

forskningsutskottet@mforebro.se

Ledamot
Carin Larsson

ledamot1@mforebro.se

Ledamot
Leen Alshraydeh

ledamot3@mforebro.se

Ledamot
Samuel Sterner

ledamot1@mforebro.se

Ledamot
Enna Lokmic

ledamot2@mforebro.se


Tidigare års styrelser

Styrelse 2022/23

Ordförande 

Niusha Feizi

Vice ordförande
Hanna Masic

Kassör

Ara Rad

Informationsansvarig
Elinor Berggren

Medlemsansvarig

Wilma Skaro

Ordförande Idrottsutskottet
Sofia Stiernström

Ordförande Corpus Callosum
Annina Nyström

Ordförande Studiesociala utskottet
Caroline Winther

Ordförande Kirurgiska utskottet
Frida Lynfeldt

Ledamöter
Filip Ödmann
Louis Monie
Simon Kamyab
Emil Barréra Axelsson

Styrelse 2021/22

Ordförande 

Anton Lind

Vice ordförande
Cecilia Lai

Kassör

Wilma Skaro

Informationsansvarig
Sofia Stiernström 

Medlemsansvarig

Tilde Kleberg

Ordförande Idrottsutskottet
Karl Hofling

Ordförande Corpus Callosum
Ella Svegrup

Ordförande Studiesociala utskottet
Sofia Larsson

Ordförande Kirurgiska utskottet
Niusha Feizi

Ordförande Forskningsutskottet
Serwan Said

Ledamöter
Erik Lagesson
Maja Berlin
Johannes Kurt

Harald Lund

Styrelsen 2020/2021

Ordförande
Erna Suljic

Vice ordförande
Simon Ghanem

Kassör

Karl Olsson

Informationsansvarig
Emilie Atuma 

Medlemsansvarig
Beata Bouman

Ordförande Idrottsutskottet

Karl Hofling

Ordförande Corpus Callosum
Oscar Lundberg

Ordförande Studiesociala utskottet
Izabella Johansson

Ordförande Kirurgiska utskottet
Elina Bergman

Ordförande Forskningsutskottet
Jowana 


Ledamöter

Niusha Feizi 

Emma Vileus

Serwan Said

Styrelsen 2019/2020

Ordförande
Johanna Eliasson

Vice ordförande
Karl Olsson

Kassör
Zaki Bakoyan 

Informationsansvarig
Erna Suljic 

Medlemsansvarig
Shinwar Syndy

Ordförande Corpus Callosum
Oscar Lundberg

Ordförande Studiesociala utskottet
Niklas Löwbeer

Ordförande Kirurgiska utskottet
Gustav Forsner

Ordförande Forskningsutskottet
David Fresnais

Ledamöter
Emilie Atuma
Kristina Norman
Simon Ghanem 

Styrelsen 2018/2019

Ordförande 

Claudia Säll

Vice ordförande

Kassör
Adam Jackson

Informationsansvarig
Älva Fors

Medlemsansvarig

Ordförande Corpus Callosum
Jasmina Al Janabi

Ordförande Studiesociala utskottet
Josefine Jordal