Corpus Callosum

 

Corpus Callosum har startats som Medicinska Föreningens fjärde utskott. Dess syfte är att integrera terminerna bättre, samt att verka för nybildandet av traditioner på läkarprogrammet. Detta kommer ske genom att få terminerna att anordna studiesociala aktiviteter åt varandra. Ur ett organisatoriskt perspektiv består utskottet av två representanter från varje termin. Dessa personer har ansvaret för att aktiviteterna genomförs och att de sker enligt MFÖ:s stadgar och policy. Inom utskottet finns också poster som har ett lite större ansvar:

Utskottsansvarig: Oscar Lundberg

De som sitter med i utskottet planerar de aktiviteter som utskottet vill delegera ut till terminerna. Det är även stort fokus på att förnya och utveckla aktiviteterna för att se till att studenterna bjuds på något nytt varje gång.

Som Corpus-representant jobbar man även som en “klassförälder” och har i uppgift att sprida information och få ihop en arbetsgrupp när det är ens termins tur att anordna något.

Några av våra evenemang:

Tour de med

Tour de med är en av MFÖs största och mest uppskattade evenemang som hålls i början av varje hösttermin. De två senaste åren har över 200 läkarstudenter deltagit. Evenemangen går ut på att man anmäler sig som ett lag två och två och delas sedan i grupper med totalt 5 värdpar från olika terminer. Sedan cyklar man under kvällen runt mellan värdparen där varje värdpar bjuder på en drink.

Läkarsyskon

Varje termin börjar ca 60-70 stycken nya läkarstudenter på programmet. Vi vill verka för att de får ett så bra mottagande och välkomnande som möjligt. Vi anordnar därför något som kallas läkarsyskon där ett värdpar i termin 4 är läkarsyskon åt en grupp på 3-4 stycken nystudenter. Värdparet bjuder sedan nystudenterna till sig där man får chans att lära känna varandra och få tips och idéer från sina äldrekursare. Oftast bjuds det även på någon form av aktivitet. Sedan bjuder nystudenterna hem värdparet till sig.

Julpub tillsammans med studiesoc

Inför jul brukar Corpus callosum och studiesoc gemensamt anordna en julpub som brukar vara mycket uppskattat. Under kvällen kan man köpa tilltugg och något gott att dricka, sitta och umgås med vänner från yngre och äldre terminer samt lyssna på lite fina framträdanden. Massor av julmys helt enkelt.

Kandidatsittning

Efter termin sex och C-uppsats är gjord får man en kandidatexamen i medicin. Detta brukar firas med en kandidatsittning som anordnas av kära termin 5. Men vad blir det för typ av sittning? Det vet man aldrig. Vill man som kandidat ha en bra sittning gäller det nämligen att fjäska ordentligt för yngrekursarna.

 

Läkarkampen

I april varje år går stapeln av för läkarkampen där alla terminerna tävlar mot varandra i olika aktiviteter. En fördel är att många från klassen deltar då vissa av grenarna tjänar man på att vara många. Efter att en vinnare har korats samlas man senare på kvällen för en avslutande sittning som anordnas av studiesoc.

Tidigare vinnare:

VT16 – dåvarande termin 7 (start VT13)
VT17 – dåvarande termin 9 (start VT13)                                                                                                VT18 – dåvarande termin 5 (start VT16)                                                                                               VT19 – dåvarande termin 7 (start VT16)