Corpus Callosum

Corpus Callosum

Corpus Callosum har startats som Medicinska Föreningens fjärde utskott. Dess syfte är att integrera terminerna bättre, samt att verka för nybildandet av traditioner på läkarprogrammet. Detta kommer ske genom att få terminerna att anordna studiesociala aktiviteter åt varandra. Ur ett organisatoriskt perspektiv består utskottet av två representanter från varje termin. Dessa personer har ansvaret för att aktiviteterna genomförs och att de sker enligt MFÖ:s stadgar och policy. Inom utskottet finns också poster som har ett lite större ansvar:

  • Utskottsansvarig – William Mo
  • Viceutskottsansvarig – Jasmina Al Janabi
  • Sekreterare – Indy Kromodikoro

De som sitter med i utskottet planerar de aktiviteter som utskottet vill delegera ut till terminerna. Det är även stort fokus på att förnya och utveckla aktiviteterna för att se till att studenterna bjuds på något nytt varje gång.

Som Corpus-representant jobbar man även som en “klassförälder” och har i uppgift att sprida information och få ihop en arbetsgrupp när det är ens termins tur att anordna något.

De aktiviteter som utskottet håller i just nu är:

T2: Välkomstfest och Tentafika

T5: Kandidatsittning och Läkarsyskon

Övriga: Tour de Med och Läkarkampen

Sitter du på en aktivitet som skulle passa för utskottet att handskas med? Har du förslag på hur vi kan utveckla något? Har du frågor i övrigt? Hör av dig! Vi uppskattar all feedback!

Kontakta oss på: corpuscallosum@mforebro.se

Terminsrepresentanter:

VT17: Klara Diamant och Desirée Sirbu

HT16: Jasmina Al Janabi och Cajsa Naess

VT16: Sara Johansson och Amalie Sneckenborg

HT15: Adam Karlsson och William Mo

VT15: Indy Kromodikoro och Maggie Makdessi

HT14: Elisabeth Kennemark och Anton Löfgren

VT14: Vakant, vakant

HT13: Leonardo Hamam

VT13: Vakant, vakant

HT12: Vakant, vakant

VT12: Elina Huttunen och Sofia Sigra

Skriven av Tillhör sida: Utskott

Bli medlem!
Medlemmar får rabatt på pubar, fester och mycket mera!

Bli medlem