Om oss

Om Medicinska Föreningen i Örebro

Medicinska föreningen Örebro bildades den 7 maj 2012 av läkarstudenter vid Örebro Universitet med syfte att främja gemenskap bland läkarstudenter samt göra det lättare att anordna aktiviteter för läkarstudenterna. Medicinska föreningen Örebro är en ideell förening som har sitt säte i Örebro och verkar i huvudsak för läkarstudenter vid Örebro Universitet.

MFÖ är således en relativt nybildad förening i förhållande till andra medicinska föreningar i landet men har potential att bli stor och traditionsrik. Fördelen med en såpass ung förening är att möjligheterna att forma den är enorma. Det är lätt att förändra, komma med förslag eller skapa nya utskott.

Medicinska Föreningen Örebro är fackligt, partipolitiskt och religiöst obunden och ska verka för ett inkluderande förhållningssätt med respekt för jämställdhet, jämlikhet, mångfald, alla människors lika värde och främjande av hållbar utveckling.

Länkar:

Utskott


Tillsammans gör vi studentlivet roligare!