Kirurgiska Utskottet

Kirurgiska utskottet (KirU) grundades januari 2015 av Carolina Nilsson och Jonatan Regander och blev det tredje av sitt slag i Sverige, med många internationella förlagor. Sedan dess har utskottet växt otroligt mycket och precis som tanken var i början erbjuder KirU nu en mängd olika aktiviteter för Örebros läkarstudenter. Vi vet att många läkarstudenter tidigt får upp ögonen för kirurgi och vill få möjlighet att utforska denna fascinerande disciplin ytterligare. Det är här KirU kommer in i bilden.

Verksamhet och vision

Vi vill:

– Vara en plattform för kirurgiintresserade läkarstudenter

– Vara en länk mellan kliniker med kirurgisk aktivitet och intresserade läkarstudenter

– Anordna kirurgiskt inriktade föreläsningar och workshops öppna för alla läkarstudenter

Målsättningen är att kunna erbjuda aktiviteter som är intressanta och givande för alla läkarstudenter oavsett vilken termin man går. Förhoppning är att detta ska kunna bana vägen så att kontakten med de kirurgiska specialiteterna under utbildningen blir mer givande, då man genom KirUs försorg till exempel kan skaffa sig basal kunskap om bland annat sterilteknik och suturering. KirU erbjuder, i dagsläget, följande aktiviteter:

 

Akut och trauma (AoT): erbjuder föreläsningar och workshops kopplat till akut och trauma och anestesi, exempelvis ATLS konceptet.

Avancerad workshop (AWS): workshop med fokus på avancerade kirurgiska tekniker exempelvis ligera på djupet. Workshopen kräver att man tidigare gått på BWS samt FWS, dvs. förkunskaper krävs.

Föreläsningar: allt från vanliga kirurgiska ingrepp i klinisk praxis till ny/innovativ kirurgi och forskning.

Journal Club (JC): föreläsnings- och diskussionsforum om kirurgisk forskning exempelvis nya rön, innovativa metoder och lokal forskning på USÖ med inbjuden expert.

Kirurgisk anatomi: föreläsnings- och diskussionsforum med fokus på anatomi utifrån ett kirurgiskt perspektiv.

Workshop i basal sutureringsteknik (BWS): här får man bland annat en ”crash course” i suturering och sterilteknik under handledning av yrkesverksam kirurg samt flertalet studenthandledare.

Workshop i fördjupad suturerings- och knytteknik (FWS): en längre workshop med fokus på, vilket dess namn antyder, fördjupad kunskap. Även denna workshop är under ledning av kliniskt verksam kirurg.

After workshop: en arbetsgrupp som ansvarar för sociala evenemang både inom utskottet, men även för utomstående.

 

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller vill engagera dig: kirurgiska@mforebro.se. Du kan även hitta oss på www.facebook.com/KirurgiskaUtskottetMFOrebro samt YouTube – Kirurgiska Utskottet, MFÖ.