Forskningsutskottet

Forskningsutskottet är ett utskott som ingår under Medicinska Föreningen Örebro och är ämnat för att uppmuntra ett tidigt engagemang inom forskning hos läkarstudenterna vid Örebro universitet.

Våra mål är:

– Att bidra till att väcka ett tidigt intresse för forskning bland Örebros läkarstudenter. Forskande läkare är en väsentlig del av sjukvårdens kunskapsutveckling, något som i sin tur är viktigt för att säkerställa säker patientvård. Därför bör ett forskningsintresse bland medicinstudenter värnas om och främjas.

– Att göra det lättare för de studenter som är intresserade av forskning att komma i kontakt med forskare och skapa anknytningar till dem. Starka kontakter liksom en bra miljö och en god handledning är viktiga faktorer och en förutsättning för att skapa framtidens medicinska forskare.

– Att fungera som en kanal genom vilken läkarstudenterna kan få ta del av vad som händer i det medicinska forskningsfältet just nu. Utskottet ska stödja en uppdaterad kunskapsinhämtning och bidra till att breda studenternas vyer.

Det finns inga begräsningar till hur dessa mål kan uppnås utan vi strävar alltid mot att utvecklas i vårt arbete för att förverkliga våra ambitioner. I dagsläget arbetar vi mot ovannämnda punkter genom att anordna diverse aktiviteter och projekt som på ett eller annat sätt kan anknytas till ett eller flera av målen. Exempel på aktiviteter och projekt är föreläsningar, seminarium, intervjuer/reportage med forskare, forskningshelger/mingelmiddagar, workshops, tävlingar, pentryhäng med tankeställande samtal med mera. På sikt vill vi även etablera ett system där det ska bli enklare för studenter som vill forska parallellt med studierna att finna möjligheter för det.

Vill du bli en del av vårt team eller har värdefulla synpunkter och önskemål? Tveka inte att ta kontakt med oss, vi har en sida på Facebook (@forsku) eller så är det bara att slänga iväg ett mejl till forskningsutskottet@gmail.com.