Dags att nominera till årets Hederspriser!

Det är äntligen dags att börja nominera personer för Årets Eldsjäl och Årets Förebild! Detta är MFÖs hederspriser som delas ut på Medicinaregasquen den 20/5 till personer som under året gjort det lilla extra! Mer information om priserna följer nedan.

– ÅRETS ELDSJÄL
Det finns 2 st hederspriser som kommer delas ut till två eldsjälar på Läkarprogrammet i Örebro. Dessa priser ska tilldelas två läkarstudenter som har engagerat sig i vår utbildning, läkarprogrammets studentliv eller vars engagemang helt enkelt utmärkt sig!

– ÅRETS FÖREBILD
Detta hederspris är reserverat till någon i kursledningen eller annan person som varit delaktig i utbildningen på Läkarprogrammet vid Örebro Universitet. En person som har tillfört det lilla extra till vår utbildning och som agerat som en bra förebild för oss studenter. Priset kan t.ex. gå till en lärare, handledare, mentor, föreläsare m.m.

Nominering med motivering skickas in till info@mforebro.se senast den 3/5. Motiveringen ska specificera vem (namn och termin/roll för läkarutbildningen) man vill nominera till vilket hederspris samt en kort beskrivning till varför just denna person förtjänar att vinna.

En omröstning om vilka som får ta emot hederspriserna sker på Medicinska Föreningen Örebros extrainsatta årsmöte den 15 maj. Alla medlemmar i MFÖ är då välkomna att komma och rösta.

Vi hoppas att alla tar sig tiden att nominera er förebild eller kursare som ni tycker förtjänar att bli årets eldsjälar!

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen, Medicinska Föreningen Örebro

Läs vidare Skriven av - Kommentera

Utlysning av Extrainsatt årsmöte!

Vi utlyser härmed ett extrainsatt årsmöte måndag 15/5. Mer information angående tid, lokal samt vilka frågor som kommer att behandlas kommer senare!

Med vänliga hälsningar
Styrelsen
Medicinska Föreningen Örebro

Läs vidare Skriven av - Kommentera

Rekrytering till nytt Marknadsföringsutskott!

Vill du vara med och starta upp vårt nya Marknadsföringsutskott?

Den andra punkten i MFÖs verksamhetsplan för 2017 handlar om information. Om att våra medlemmar på ett lättillgängligt sätt ska kunna få information om det arbete som bedrivs och om vad som är på gång i föreningen. För att uppnå detta ska vi starta upp ett Marknadsföringsutskott!

Marknadsföringsutskottet kommer ha som syfte att självständigt men även i samarbete med föreningens olika parter (styrelse och andra utskott) marknadsföra olika projekt samt informera medlemmarna om vad som händer inom föreningen. Utskottet kommer ledas av föreningens informationsansvariga. Konkretiserade arbetsområden som utskottet kommer hålla på med är bl.a.

– Att starta upp ett nyhetsblad som ska ges ut på en månadsbasis
– Att arbeta med vidareutveckling av vår hemsida som har stora möjligheter för ett informationsflöde
– Att utveckla en grafisk profil för föreningen
– PR-kampanjer för både föreningen i stort men även för våra utskott

Vi vill därför rekrytera grafiskt duktiga personer, personer som gillar att skriva och personer som har mycket idéer kring marknadsföring! Ett uppstartsmöte kommer hållas på cUSÖ torsdag 2/3 kl. 17.30. Vill du vara med? Har du några frågor? Skicka in en intresseanmälan eller din fråga till info@mforebro.se eller hör av dig till Indy Kromodikoro, här på facebook eller i korridorerna på cUSÖ.

Hoppas att just Du vill vara med!

// Indy Kromodikoro, informationsansvarig

Läs vidare Skriven av - Kommentera

Vill du bli en del av vår styrelse?

MFÖ behöver Dig!

För att vi i styrelsen ska kunna genomföra alla projekt som vi planerat, och för att vi ska kunna erbjuda er medlemmar diverse aktiviteter och händelser med hög kvalité och brett utbud behöver vi hjälp! Medicinska föreningens styrelse har fortfarande fyra vakanta poster. Posterna som går att söka är:

1. Ordförande
Ordföranden har det yttersta ansvaret för föreningens övergripande verksamhet. Ordföranden kallar till möten, sköter organisationen och ser till att verksamheten löper vidare. Jag har möten med bl.a. Örebro studentkår och andra föreningar på läkarprogrammet. Ordförande letar, tillsammans med resten av styrelsen och föreningen, nya intressanta uppdrag som föreningen kan ta sig an!

2. Kassör
Kassören ansvarar för föreningens ekonomi, vilket innebär att gå igenom och betala fakturor, bokföra inkomster och utlägg, söka bidrag samt jobba på egna projekt som är relevanta för föreningen.

3. Ledamot x 2
Som ledamot har man en rösträtt i styrelsen. Ens uppgifter bestäms mycket av eget initiativ, då en ska hjälpa till med diverse uppgifter inom styrelsen som inte någon specifik post är avsedd för. Det kan handla om allt från att assistera utskottsansvariga vid eventuella behov, hjälpa till vid evenemang såsom OMSiS samt administrativt arbete.

Är Du intresserad av att söka en av styrelseposterna? Skicka in din ansökan med en motivering till info@mforebro.se senast måndag 27/2. I din motivering ser vi gärna att du berättar lite om vem du är, eventuella tidigare erfarenheter från föreningsliv (inte ett måste!!), hur du skulle vilja bidra till styrelsearbetet och föreningen i stort samt såklart vilken post du söker! Hoppas att just DU vill vara en del av vår styrelse!

Varma hälsningar,
(stående fr. vä) Zahra Oasti, Jasmina Al Janabi, Avin Tofiq, Alma Kastberg, Victoria Oscarsson
(liggande fr. vä) William Mo, Indy Kromodikoro

Styrelsen. Stående fr. vä. Zahra Oasti, Jasmina Al Janabi, Avin Tofiq, Alma Kastberg, Victoria Oscarsson. Liggande fr. vä. William Mo, Indy Kromodikoro

 

 

Läs vidare Skriven av - Kommentera

Studiesocialas vårplanering med alla evenemang och utskottsmöten

Via denna länken kan ni se över alla evenemang och utskottsmöten som är inplanerade för Studiesociala utskottet!
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ruaJqT-DFjKv1HdQctBXWRNntVOXb8Of12sO1K6bYp8/edit#gid=0

Läs vidare Skriven av - Kommentera
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. »

Bli medlem!
Medlemmar får rabatt på pubar, fester och mycket mera!

Bli medlem