MFÖ:s Medlemsvillkor

– Genom att betala medlemsräkningen eller genom webbplatsen http://www.mforebro.se tecknar vederbörande medlemskap i Medicinska Föreningen Örebro (MFÖ) org.nr. 802466-3299. Endast de som studerar inom MFÖ:s verksamhetsområde vid Örebro universitet (enligt MFÖ:s stadgar (2017) 2 kapitel 2 §) har rätt att bli ordinarie medlemmar.

– Den som tecknar medlemskap är stödmedlem till dess att det går att verifiera att studenten är registrerad inom MFÖ:s verksamhetsområde vid Örebro universitet. När verifiering skett övergår stödmedlemskapet i ett ordinarie medlemskap.

– Innan medlemsfaktura från MFÖ betalas skall alla förtryckta uppgifter kontrolleras. Vänligen kontakta MFÖ om någon uppgift inte stämmer, genom att kontakta medlemsansvarig.

– Vid inbetalning via bankgiro eller swish skall OCR-numret alltid uppges.

– Medlemskap i MFÖ erhålls när inbetalning till föreningen inkommit. MFÖ-kortet, som fungerar som studentlegitimation och som bevis på ordinarie medlemskap, finns att ladda ner som app till mobiltelefon och kan beställas som plastkort efter att medlemsavgift betalats. MFÖ-kortet tilldelas endast ordinarie medlemmar.

– Utebliven betalning av medlemsfaktura resulterar i att vederbörande markeras som inaktiv och är därmed inte medlem i föreningen.

– Utebliven betalning av medlemsfaktura resulterar inte i någon form av påminnelseavgift eller inkassoärende.

– Inbetalda medlemsavgifter återbetalas ej.

– Genom att teckna medlemskap godkänner vederbörande att uppgifter behandlas och erhålls av MFÖ.

– Personuppgifter som lagras är namn, personnummer, adress och emailadress. Dessa lagras för att kunna säkerställa medlemmens identitet vid evenemang, utskick av nyhetsbrev och medlemsfaktura samt för att kunna tillhandahålla medlemskortet MFÖ-kortet.

– Personuppgifter lagras hos föreningen så länge som vederbörande är medlem i föreningen, samt högst ett år efter avslutat medlemskap. Medlemmen har rätt att när som helst få sina uppgifter korrigerade eller raderade. Efter radering av personuppgifterna anses vederbörande ej längre vara medlem i föreningen.

– MFÖ förbehåller sig rätten att efter tecknat medlemskap använda medlemmens uppgifter för stadgeenlig verksamhet, tillhandahållandet av tjänster, administration, fakturering, kundservice, analys, utveckling, information, marknadsföring samt för fullgörandet av skyldigheter enligt lag, avtal eller myndighetsbeslut.

– Genom att teckna medlemskap samtycker vederbörande till att uppgifterna kan komma att lämnas ut till berörda samarbetspartners och myndigheter.

– Medlemmen har rätt att meddela att vederbörande ej önskar erhålla försändelser från samarbetspartners genom att skriftligen meddela MFÖ detta.

– MFÖ skickar nyhetsbrev till sina medlemmar via email regelbundet. Medlemmen kan säga upp sig från emailutskick när som helst.

– När medlemmen avslutat sina studier på Örebro universitet behöver vederbörande ej meddela MFÖ detta. Medlemmen kan efter avslutade studier välja att bli stödmedlem hos MFÖ, vilket innebär att vederbörande fortsätter att stödja MFÖ:s verksamhet trots att vederbörande ej längre studerar.

– Genom att betala medlemsavgiften godkänner jag att de uppgifter jag lämnar förs över till Studentkortet i Sverige AB i syfte att användas för att skicka mitt Studentkort (MFÖ-kortet) samt information om studentrelaterade rabatter och förmåner.