Årsmöte

EXTRAINSATT ÅRSMÖTE 2014-05-06 – MEDICINSKA FÖRENINGEN ÖREBRO

Datum: Tisdagen den 6 maj 2014
Tid: Klockan 17.45

Sal: C2407

Styrelsen vill varmt välkomna alla till det extrainsatta årsmötet den 6/5 2014 kl. 17:45 i C2407 på Campus USÖ. Nedan finner du dagordning samt bilaga till årsmötet.

Extrainsatt årsmöte 2014-05-06 dagordning

Bilaga-1-Stadgar-MFÖ-uppdaterade-140109-stadgerevision

Mvh,
Styrelsen

 

 

EXTRAINSATT ÅRSMÖTE 2013 – MEDICINSKA FÖRENINGEN ÖREBRO

Datum: Måndagen den 4 november 2013
Tid: Klockan 17.30

Sal: B311

Här är en länk till dagordnigen för årsmötet:
Dagordning extrainsatt årsmöte 131104

Sök eller nominera till styrelsen för Medicinska Föreningen Örebro! Följande poster finns att söka:

 • Informationsansvarig
 • Ansvarig för Utbildningsutskottet
 • Ledamot

Det totala antalet i styrelsen får ej överskrida 11 personer – det finns således 1 plats kvar för en ledamot.

Valberedningen består av Assar Horn
Nomineringar skickas till: valberedningen@mforebro.se

Nomineringsrätt tillkommer alla föreningens medlemmar. Nominering ska vara valberedningen tillhanda snarast

 

 

ÅRSMÖTE 2013 – MEDICINSKA FÖRENINGEN ÖREBRO

Datum: Måndagen den 6 maj 2013
Tid: Klockan 17.30

Sal: B311

Medicinska Föreningen Örebro fyller snart ett år(!) och det firas med ett årsmöte! Alla medlemmar hälsas varmt välkomna! Årsmötet ägnas åt att välja en ny styrelse, en genomgång av verksamhetsberättelse samt ekonomisk årsberättelse och slutligen fastställande av verksamhetsplan och budget. Samtliga medlemmar har närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt på årsmötet. Kom och påverka föreningens framtid!

Sök eller nominera till styrelsen för Medicinska Föreningen Örebro! Följande poster finns att söka:

 • Ordförande – Övergripande ansvar för föreningens verksamhet, förbereder dagordning, skickar ut kallelser inför styrelsemöten
 • Vice-ordförande Ordförandens ersättare och ansvarig för OMSiS
 • Sekreterare För protokoll under styrelsemöten samt skickar ut dessa
 • KassörAnsvarig för föreningens ekonomi
 • Informationsansvarig/webbmaster Ansvarig för hemsidan och andra informationsutbyten över internet, ex FB-sidan
 • Aktivitetsansvarig Stödjer föreningens utskott, samt inköpsansvarig för stetoskop etc.
 • Ledamot – ansvarig för Festutskottet
 • Ledamot – ansvarig för Idrottsutskottet
 • Ledamotansvarig för Utbildningsutskottet
 • Ledamotansvarig för Corpus Callosum

Det totala antalet i styrelsen får ej överskrida 11 personer – det finns således 1 plats kvar för en ledamot.

Valberedningen består av Assar Horn och Patrik Lind
Nomineringar skickas till: valberedningen@mforebro.se

Nomineringsrätt tillkommer alla föreningens medlemmar. Nominering ska vara valberedningen tillhanda senast 26 april

Skriven av Tillhör sida: Föreningen

Bli medlem!
Medlemmar får rabatt på pubar, fester och mycket mera!

Bli medlem