Utlysning av Extrainsatt årsmöte!

Vi utlyser härmed ett extrainsatt årsmöte måndag 15/5. Mer information angående tid, lokal samt vilka frågor som kommer att behandlas kommer senare!

Med vänliga hälsningar
Styrelsen
Medicinska Föreningen Örebro

Läs vidare Skriven av - Kommentera

Rekrytering till nytt Marknadsföringsutskott!

Vill du vara med och starta upp vårt nya Marknadsföringsutskott?

Den andra punkten i MFÖs verksamhetsplan för 2017 handlar om information. Om att våra medlemmar på ett lättillgängligt sätt ska kunna få information om det arbete som bedrivs och om vad som är på gång i föreningen. För att uppnå detta ska vi starta upp ett Marknadsföringsutskott!

Marknadsföringsutskottet kommer ha som syfte att självständigt men även i samarbete med föreningens olika parter (styrelse och andra utskott) marknadsföra olika projekt samt informera medlemmarna om vad som händer inom föreningen. Utskottet kommer ledas av föreningens informationsansvariga. Konkretiserade arbetsområden som utskottet kommer hålla på med är bl.a.

- Att starta upp ett nyhetsblad som ska ges ut på en månadsbasis
- Att arbeta med vidareutveckling av vår hemsida som har stora möjligheter för ett informationsflöde
- Att utveckla en grafisk profil för föreningen
- PR-kampanjer för både föreningen i stort men även för våra utskott

Vi vill därför rekrytera grafiskt duktiga personer, personer som gillar att skriva och personer som har mycket idéer kring marknadsföring! Ett uppstartsmöte kommer hållas på cUSÖ torsdag 2/3 kl. 17.30. Vill du vara med? Har du några frågor? Skicka in en intresseanmälan eller din fråga till info@mforebro.se eller hör av dig till Indy Kromodikoro, här på facebook eller i korridorerna på cUSÖ.

Hoppas att just Du vill vara med!

// Indy Kromodikoro, informationsansvarig

Läs vidare Skriven av - Kommentera

Vill du bli en del av vår styrelse?

MFÖ behöver Dig!

För att vi i styrelsen ska kunna genomföra alla projekt som vi planerat, och för att vi ska kunna erbjuda er medlemmar diverse aktiviteter och händelser med hög kvalité och brett utbud behöver vi hjälp! Medicinska föreningens styrelse har fortfarande fyra vakanta poster. Posterna som går att söka är:

1. Ordförande
Ordföranden har det yttersta ansvaret för föreningens övergripande verksamhet. Ordföranden kallar till möten, sköter organisationen och ser till att verksamheten löper vidare. Jag har möten med bl.a. Örebro studentkår och andra föreningar på läkarprogrammet. Ordförande letar, tillsammans med resten av styrelsen och föreningen, nya intressanta uppdrag som föreningen kan ta sig an!

2. Kassör
Kassören ansvarar för föreningens ekonomi, vilket innebär att gå igenom och betala fakturor, bokföra inkomster och utlägg, söka bidrag samt jobba på egna projekt som är relevanta för föreningen.

3. Ledamot x 2
Som ledamot har man en rösträtt i styrelsen. Ens uppgifter bestäms mycket av eget initiativ, då en ska hjälpa till med diverse uppgifter inom styrelsen som inte någon specifik post är avsedd för. Det kan handla om allt från att assistera utskottsansvariga vid eventuella behov, hjälpa till vid evenemang såsom OMSiS samt administrativt arbete.

Är Du intresserad av att söka en av styrelseposterna? Skicka in din ansökan med en motivering till info@mforebro.se senast måndag 27/2. I din motivering ser vi gärna att du berättar lite om vem du är, eventuella tidigare erfarenheter från föreningsliv (inte ett måste!!), hur du skulle vilja bidra till styrelsearbetet och föreningen i stort samt såklart vilken post du söker! Hoppas att just DU vill vara en del av vår styrelse!

Varma hälsningar,
(stående fr. vä) Zahra Oasti, Jasmina Al Janabi, Avin Tofiq, Alma Kastberg, Victoria Oscarsson
(liggande fr. vä) William Mo, Indy Kromodikoro

Styrelsen. Stående fr. vä. Zahra Oasti, Jasmina Al Janabi, Avin Tofiq, Alma Kastberg, Victoria Oscarsson. Liggande fr. vä. William Mo, Indy Kromodikoro

 

 

Läs vidare Skriven av - Kommentera

Studiesocialas vårplanering med alla evenemang och utskottsmöten

Via denna länken kan ni se över alla evenemang och utskottsmöten som är inplanerade för Studiesociala utskottet!
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ruaJqT-DFjKv1HdQctBXWRNntVOXb8Of12sO1K6bYp8/edit#gid=0

Läs vidare Skriven av - Kommentera

Rekrytering för poster inom Kirurgiska utskottet!

Till följande arbetsgrupper:

  • Akut- & trauma, varav en anestesiansvarig: 2 personer

Akut- och traumagruppen är relativt nystartad och är därför i en period av expansion där nya idéer och ett nyfiket sinne är viktigt. Här finns utrymme att driva egna idéer avseende workshops och föreläsningar inom området akut- och traumakirurgi.

Dessutom tänker vi att det hade varit kul att anordna events riktade till våra adrenalinsökande blivande anestesiologer. Vill du till exempel ordna med modeller och fixa workshops i akut omhändertagande eller IVA-vård? Sök till akut- och traumagruppen och specificera att det är anestesi du är intresserad av att driva.

 

  • Avancerad workshop: 1 person

Vår första avancerade workshop gick av stapeln i början på november och var en succé. Denna arbetsgrupp kommer att hålla i dessa kvällar och säkra att det finns material, att det finns fika, att det finns någon senior handledare att tillgå samt att handleda de deltagande studenterna i de tekniker som lärs ut. Dessutom kommer denna grupp att brainstorma fram nya tillämpningar av de modeller vi har. Kreativitet och ett intresse för den kirurgiska tekniken är sådant som är bra att ha i denna arbetsgrupp.

 

  • Fördjupad knyt- & sutureringsteknik: 1 person

Vår workshop i fördjupad knyt- och sutureringsteknik drivs tillsammans med Gabriel Sjölin, ST-läkare i kirurgi, och är en förutsättning för att man ska kunna gå den avancerade. Det handlar om att bryta ned knyt- och sutureringsteknik till sina beståndsdelar för att på så vis vinna insikt i varför man gör som man gör. Det handlar även här om att ordna med material, hålla kontakt med Gabriel, fixa fika och coacha deltagarna i handknutar och fortlöpande suturering. I denna arbetsgrupp arbetar man nära Gabriel och bollar idéer om ständig förbättring med honom. Dessutom bli man en fena på att knyta kirurgiska handknutar.

 

  • Föreläsningar: 1 person

Vår föreläsningsgrupp är den som har störst frihet. Föreläsningarna kan handla om allt mellan himmel och jord, så länge det finns en röd tråd med kirurgitema. Vi har tidigare anordnat föreläsningar med forskare på universitetet som tagit fram nya spännande tekniker. Vi har haft en kirurgisk uppfinnare från Västerås som byggt ett mekaniskt hjärta. Vi har haft en kirurg som arbetat i 3 år på ett mindre sjukhus i Amazonas djungel. Alltså spännande föreläsningar som studenter vill komma och lyssna på. Här handlar det om att utnyttja det kontaktnät man har samt bredda det! Prata med föreläsare efter föreläsningar, maila personer som forskar på något kul, höra med handledare på VFUn etc.

 

  • PR och marknad: 1-2 personer

Vi söker 1 eller 2 personer som kan hålla i utskottets PR och marknadshantering. Det kommer handla om att fotografera, arbeta med grafik, skriva texter samt hålla kontakt med och hitta nya sponsorer. Du som söker kan vara bra på en eller flera av ovanstående saker. Det viktiga är att du tycker det är kul med PR och är mån om att sprida information om utskottet i olika medium. Du kommer också att ingå i en större PR-grupp inom Medicinska Föreningen Örebro (MFÖ), men ditt huvudansvar kommer att gälla Kirurgiska Utskottet. Denna post går bra att kombinera med engagemang i någon annan arbetsgrupp också.

Bästa hälsningar, Carolina Nilsson och Jonatan Regander, Utskottsansvariga, Kirurgiska Utskottet

Läs vidare Skriven av - Kommentera
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »

Medlemskap är gratis.
Medlemmar får rabatt på pubar, fester och mycket mera!

Bli medlem