Studiesociala utskottet

Studiesociala utskottet är det utskott som anordnar event och arbetar för att få en bra studiesocial miljö på läkarprogrammet. Vi anordnar bland annat olika typer av sittningar, läkarpubar, pubrundor och den årliga Medicinaregasquen vilket är en bal på Örebro slott!

Vi anordnar några evenemang årligen, såsom medicinaregasquen, men varje år tillkommer även mycket nytt och roligt. Studiesociala utskottet är därför det perfekta forumet för Dig som har en rolig idé som Du vill förverkliga. Inom utskottet har vi ett bra kontaktnät med olika ställen runt om i Örebro och vi har även haft bra samarbeten med olika sektioner och andra föreningar.

Vi är ett utskott med engagerade från diverse olika terminer på läkarprogrammet. Utskottet består av en utskottsansvarig (Indy Kromodikoro, T4), en ansvarig för respektive evenemang (se nedan) samt ytterligare engagerade eldsjälar som jobbar ihop för att skapa en rolig studietid för alla läkarstudenter!

Vill du engagera dig? Tveka inte att höra av dig till utskottsansvarig eller till den som är ansvarig för just det evenemanget du vill vara med och anordna!

KOMMANDE EVENEMANG

Plasque – 1/9 En tur på räkbåten Gustaf Lagerbjelke där vi åker ut på Hjälmaren och frossar i oss räkor. Evenemangsansvarig: Indy Kromodikoro, T4

S.UP-sittning – 15/10 En sittning tillsammans med Sesam och Juridiska föreningen. Evenemangsansvarig: Indy Kromodikoro,
T4

Beerpongturnering på Örebro Kårhus – 11/11 Evenemangsansvarig:

Julsittning – 3/12 Evenemangsansvarig: Karolina Baranowska, T4

Julpub – 14/12 Evenemangsansvarig: Emma Karlsson, T4

Våran mailadress är: Studiesociala@mforebro.se

Skriven av Tillhör sida: Utskott

Bli medlem!
Medlemmar får rabatt på pubar, fester och mycket mera!

Bli medlem