Riktlinjer för utskottsarbete

Riktlinjer för utskottsarbete i Medicinska Föreningen Örebro

  • Utskotten är i grunden självstyrande och självgående.
  • Utskotten måste följa Medicinska Förenigen Örebros stadgar och Policyn.
  • Utskotten skall rapportera till styrelsen, vilket kan ske via aktivitetsansvarig, och om möjligt följa deras rekommendationer. Utskottsansvarig hålls av styrelsen ansvarig för utskottets arbete oavsett vem i utskottet som ansvarat för aktiviteten.  Därför är det viktigt att större beslut, frågor som riskerar att bryta mot policyn samt övriga känsliga ämnen, exempelvis frågor som involverar alkohol, skall diskuteras mellan ansvarig för aktiviteten och utskottsansvarig, denna kan i sin tur samråda med ordförande i Medicinska Föreningen Örebro. Alla ekonomiska beslut skall godkännas av utskottsansvarig då dessa pengar tillhör utskotten.
  • Utskottsansvarig väljs på årsmötet. Utskotten bestämmer själva sin organisation där ett utskott på mer än tre personer skriftligt skall föra ner sin organisation och sina ansvarsområden. Detta för att underlätta det egna arbetet, undvika missförstånd samt för kommande generationers bruk. Nedan finns ett exempel på hur det var organiserat ht12.
  • Vid start av nytt utskott eller avhopp av en utskottsansvarig kan en tillfällig utskottsansvarig väljas som fungerar som utskottsansvarig till nästkommande årsmöte.

Om du gjort utlägg som utskottsengagerad

Om du varit med och anordnat en aktivitet och lagt ut pengar kan du få tillbaka pengarna. Det gör du enkelt genom att fylla i en utläggsblankett och sedan lämnar den till den som är ansvarig för utskottet. Utlägget ska sedan bli godkänt av utskottsansvarig och kassör eller ordförande innan pengarna blir utbetalda.

Skriven av Tillhör sida: Utskott

Bli medlem!
Medlemmar får rabatt på pubar, fester och mycket mera!

Bli medlem