Logotyp

 

När Medicinska Föreningen Örebro bildades 2012 användes en tillfällig logotyp i väntan på en mer permanent sådan. Under hösten 2012 utlystes en tävling där alla studenter fick skicka in förslag på en ny symbol till föreningen. Många förslag var väldigt bra, men en jury röstade gemensamt fram det vinnande bidraget som framarbetats av Narmin Esmail.

Narmin berättar ”Jag ville skapa en tidlös, tillika modern och seriös logga, som kan passa in i alla tänkbara sammanhang. Den skulle också ha en viss koppling till andra medicinska föreningar genom sin utformning. Loggan är utarbetad efter den klassiska ormen, som är en historisk symbol för läkekonsten, samt bladverket som symboliserar läkeväxter. Syftet var att logotypen ska vara enkel att tolka och på ett tydligt sätt förknippas med den medicinska professionen.”

Narmin började på läkarprogrammet vid Örebro Universitet under vårterminen 2011 och tillhörde därför den första kullen läkarstudenter i Örebro.
Medicinska Föreningen Örebro tackar Narmin för ett fint arbete med en logotyp som kommit att bli en tidlös ikon för Medicinska Föreningen Örebro.