Framtid

Ska MFÖ bli en kårsektion?

Sammanfattning

Länge har oenigheter rått mellan Medicinska Föreningen Örebro  och Serum vilket har lett till en ansträngd relation. När läkarutbildningen flyttade från Campus Örebro till cUSÖ hade Serums verksamhet problem att nå ut till de geografiskt distanserade läkarstudenterna. Detta resulterade i ett bristande engagemang på cUSÖ, ett hålrum vilket MFÖ fyllde. Genom åren har Serum aktivt gjort försök att förnya detta engagemang, men har enligt dess verksamhetsberättelser misslyckats gång på gång.

Konsekvensen av detta är att det idag finns två liknande föreningar riktade mot läkarstudenter vilket har lett till en ofördelaktig konkurrens. Detta är en problematisk situation som begränsar utvecklingen för MFÖ såväl som Serum.

Under denna termin har MFÖ gjort en utredning kring hur denna situation skulle kunna lösas, i vilken alternativa lösningar såsom samarbetsavtal, programutskott och studentkår redogörs för. Enligt utredningens slutsats är den mest gynnsamma lösningen att MFÖ bildar en kårsektion som omfattar Institutionen för medicinska vetenskaper som en del av Örebro Studentkår. 

Detta skulle i praktiken innebära flertalet förändringar, däribland en egen introduktion, en mer rättvis studiepolitisk representation samt en större möjlighet att samarbeta med övriga studentföreningar på Campus Örebro. Dessutom skulle detta för den idéella föreningen MFÖ innebära en större ekonomisk och organisatorisk stabilitet, och därmed en hållbar framtid.

Hela utredningen bakom denna sammanfattning kan ni läsa här: MFÖ:s framtid


Snabba frågor & svar

På MFÖ:s årsmöte den 23/2 kommer medlemmarna för första gången rösta om att lägga ner MFÖ, vilket är första steget i det eventuella bildandet av ”Kårsektionen MFÖ”. Om årsmötet väljer att lägga ner föreningen krävs ett ytterligare beslut att lägga ner föreningen på nästkommande årsmöte för att det faktiskt ska gå igenom.

För att MFÖ ska kunna bilda en kårsektion krävs det att följande kriterier uppfylls:

 • MFÖ måste ta bort sitt nuvarande organisationsnummer
 • MFÖ måste byta namn
 • Kårsektionen måste ha en logga
 • Kårsektionen måste utse en kårsektionsstyrelse som ska innehålla en ordförande, vice ordförande, kassör/ekonomiansvarig samt en utbildningsbevakare. Kårsektionsstyrelsen ska också ha ett studerandeskyddsombud, det kan vara en enskild post eller ett ansvar som delegeras till befintlig post i kårsektionsstyrelsen. I övrigt fördelas styrelseposterna efter kårsektionens behov.
 • Kårsektionen måste bedriva sitt arbete som en kårsektion enligt bilaga 3a, när krav anses uppfyllda.

Nedan följer ett antal vanligt förekommande frågor om detta skulle gå igenom.

 1. Vad händer med introduktionen? 

Svar: Vår förhoppning är att hålla MFÖ:s första introduktion till hösten 2021. Detaljer kring detta kommer dock diskuteras mellan MFÖ, Serum och ÖS styrelse. 

 1. Behöver vi byta namn/logga/färg? 

Svar: Namnet MFÖ, vår färg och vår logga kommer inte att behållas. Dock kommer loggan och namnet vara snarlika dagens format. Gällande färgen kommer vi helt få byta till något som inte är för likt någon annan del av ÖS, då vår nuvarande gröna färg är snarlik den av Kårstyrelsen.

 1. Kommer MFÖ lösas upp? 

Svar: Ja. För att bilda ”kårsektionen MFÖ” har ÖS som krav att studentföreningen MFÖ måste läggas ner innan.

 1. Vad händer med MFÖs evenemang? 

Svar: Såvida det inte är MFÖs önskan så kommer evenemangen och verksamheten i det stora hela inte att förändras. 

 1. Vad händer med Serum? 

Svar: Serum kommer inte längre ansvara för läkarstudenternas institution (IMV) men fortsätter i övrigt med sin introduktion, evenemang och verksamhet som vanligt. Vad händer med Medicinska Utbildningsrådet (MUR) Svar: Förslagsvis skulle det gå under MFÖ.

 1. Vad kommer ett medlemskap i MFÖ kosta? 

Svar: Det kommer kosta vad medlemskap i ÖS kostar, vilket för närvarande är 250 kr.