Valberedningen

Valberedningen tillsätts vid årsmötet och är föreningens beredande organ för de val föreningen genomför, samt fungerar som valsamordnare för kommande styrelsevalet.

Den består av två till tre ledamöter som ej är valbara till kommande styrelse. Ledamöterna tar in nomineringar till styrelsen och presenterar det på årsmötet.

Alla medlemmar i Medicinska Föreningen har nomineringsrätt och nomineringarna ska valberedningen tillhandahålla senast tio dagar innan årsmötet.

Nuvarande valberedning:
Jonatan Regander, Cornelia Bacic

Skriven av Tillhör sida: Föreningen

Bli medlem!
Medlemmar får rabatt på pubar, fester och mycket mera!

Bli medlem