Policy

Medicinska Föreningen Örebros syfte är att främja läkarstudenters intressen och gemenskap vid Örebro Universitet.

Medlemskap i Medicinska Föreningen Örebro är kostnadsfritt och tillgängligt för envar som studerar till läkare vid Örebro Universitet (stödmedlemskap finns också, var god se våra stadgar).

Medicinska Föreningen Örebro bygger på ett antal utskott som kan startas av medlemmar i föreningen och dessa anordnar aktiviteter av varierande slag som enbart begränsas av vår policy och våra stadgar. Våra aktiviteter ska vara öppna, breda och välkomnande för alla deltagare.

Föreningen är fackligt, religiöst och partipolitiskt obunden enligt våra stadgar. Medicinska Föreningen Örebro står för alla människors lika värde oavsett kön, religiös tillhörighet, sexuell läggning, etnicitet, utbildning, hälsotillstånd eller liknande kategoriseringar.

Medicinska Föreningen Örebro står bakom Sveriges Rikes lag och tolererar inga lagöverskridande handlingar.

Om Ni känner att Medicinska Föreningen Örebro eller något av dess utskott bryter mot vår policy kontakta direkt vår ordförande på ordforande@mforebro.se.

Skriven av Tillhör sida: Föreningen

Bli medlem!
Medlemmar får rabatt på pubar, fester och mycket mera!

Bli medlem