Om Medicinska Föreningen Örebro

Medicinska föreningen Örebro bildades den 7 maj 2012 med syfte att främja gemenskap bland läkarstudenter samt göra det lättare att anordna aktiviteter för läkartudenterna i Örebro.

MFÖ är således en relativt nybildad förening i förhållande till andra medicinska föreningar i landet men har potential att bli stor och traditionsrik. Fördelen med en såpass ung förening är att möjligheterna att forma den är enorma. Det är lätt att förändra, komma med förslag eller skapa nya utskott. I nuläget har föreningen fyra utskott:
– Studiesociala utskottet
– Corpus callosum
– Kirurgiska utskottet
– Forskningsutskottet
Du kan läsa mer om dessa under respektive flikar.

Men vi behöver dig!

Vi vill att du som läkarstuderande i Örebro ska vara med och fortsätta utveckla vår förening.
Engagera dig i ett utskott, starta ett nytt utskott eller kom på våra aktiviteter!

Skriven av Tillhör sida: Föreningen

Bli medlem!
Medlemmar får rabatt på pubar, fester och mycket mera!

Bli medlem