Vill du bli en del av vår styrelse?

MFÖ behöver Dig!

För att vi i styrelsen ska kunna genomföra alla projekt som vi planerat, och för att vi ska kunna erbjuda er medlemmar diverse aktiviteter och händelser med hög kvalité och brett utbud behöver vi hjälp! Medicinska föreningens styrelse har fortfarande fyra vakanta poster. Posterna som går att söka är:

1. Ordförande
Ordföranden har det yttersta ansvaret för föreningens övergripande verksamhet. Ordföranden kallar till möten, sköter organisationen och ser till att verksamheten löper vidare. Jag har möten med bl.a. Örebro studentkår och andra föreningar på läkarprogrammet. Ordförande letar, tillsammans med resten av styrelsen och föreningen, nya intressanta uppdrag som föreningen kan ta sig an!

2. Kassör
Kassören ansvarar för föreningens ekonomi, vilket innebär att gå igenom och betala fakturor, bokföra inkomster och utlägg, söka bidrag samt jobba på egna projekt som är relevanta för föreningen.

3. Ledamot x 2
Som ledamot har man en rösträtt i styrelsen. Ens uppgifter bestäms mycket av eget initiativ, då en ska hjälpa till med diverse uppgifter inom styrelsen som inte någon specifik post är avsedd för. Det kan handla om allt från att assistera utskottsansvariga vid eventuella behov, hjälpa till vid evenemang såsom OMSiS samt administrativt arbete.

Är Du intresserad av att söka en av styrelseposterna? Skicka in din ansökan med en motivering till info@mforebro.se senast måndag 27/2. I din motivering ser vi gärna att du berättar lite om vem du är, eventuella tidigare erfarenheter från föreningsliv (inte ett måste!!), hur du skulle vilja bidra till styrelsearbetet och föreningen i stort samt såklart vilken post du söker! Hoppas att just DU vill vara en del av vår styrelse!

Varma hälsningar,
(stående fr. vä) Zahra Oasti, Jasmina Al Janabi, Avin Tofiq, Alma Kastberg, Victoria Oscarsson
(liggande fr. vä) William Mo, Indy Kromodikoro

Styrelsen. Stående fr. vä. Zahra Oasti, Jasmina Al Janabi, Avin Tofiq, Alma Kastberg, Victoria Oscarsson. Liggande fr. vä. William Mo, Indy Kromodikoro

 

 

Skriven av Kategori: Uncategorized

Bli medlem!
Medlemmar får rabatt på pubar, fester och mycket mera!

Bli medlem