Rekrytering till nytt Marknadsföringsutskott!

Vill du vara med och starta upp vårt nya Marknadsföringsutskott?

Den andra punkten i MFÖs verksamhetsplan för 2017 handlar om information. Om att våra medlemmar på ett lättillgängligt sätt ska kunna få information om det arbete som bedrivs och om vad som är på gång i föreningen. För att uppnå detta ska vi starta upp ett Marknadsföringsutskott!

Marknadsföringsutskottet kommer ha som syfte att självständigt men även i samarbete med föreningens olika parter (styrelse och andra utskott) marknadsföra olika projekt samt informera medlemmarna om vad som händer inom föreningen. Utskottet kommer ledas av föreningens informationsansvariga. Konkretiserade arbetsområden som utskottet kommer hålla på med är bl.a.

- Att starta upp ett nyhetsblad som ska ges ut på en månadsbasis
- Att arbeta med vidareutveckling av vår hemsida som har stora möjligheter för ett informationsflöde
- Att utveckla en grafisk profil för föreningen
- PR-kampanjer för både föreningen i stort men även för våra utskott

Vi vill därför rekrytera grafiskt duktiga personer, personer som gillar att skriva och personer som har mycket idéer kring marknadsföring! Ett uppstartsmöte kommer hållas på cUSÖ torsdag 2/3 kl. 17.30. Vill du vara med? Har du några frågor? Skicka in en intresseanmälan eller din fråga till info@mforebro.se eller hör av dig till Indy Kromodikoro, här på facebook eller i korridorerna på cUSÖ.

Hoppas att just Du vill vara med!

// Indy Kromodikoro, informationsansvarig

Skriven av Kategori: Uncategorized

Bli medlem!
Medlemmar får rabatt på pubar, fester och mycket mera!

Bli medlem