Styrelsen

Styrelsen verksamhetsåret 2017

Ordförande - Vakant

Vice Ordförande - Avin Tofiq 

Att vara vice ordförande i föreningen innebär många saker. En är att vara backup för ordförande, om denna exempelvis är sjuk. Därför ska den som sitter på posten vara redo att ta sig an ordföranderollen, om behovet uppstår. För att säkra detta arbetar vice nära ordförande i dennes arbete, där vice även fungerar som bollplank för idéer, assisterar i arbetet, med mera. Då denna post medför mindre riktat arbete än ordförandeposten ges möjlighet att vara verksam på flera håll i föreningen och exempelvis hjälpa till i utskotten.
Kontakt: vice@ mforebro.se

 

Tillförordnad kassör - Alexandra Lundin

Jag heter Alexandra och är kassör, vilket innebär att jag har koll på ekonomin!
Jag går igenom och betalar fakturor och räkningar, bokför inkomster, utlägg och
jobbar på egna projekt som är relevanta för föreningen.
Kontakt: kassor@mforebro.se

Tillförordnad informationsansvarig - Indy Kromodikoro

Som informationsansvarig för MFÖ är det mitt mål att se till så att alla läkarstudenter i Örebro vet exakt vad som händer i föreningen. Jag har hand om vår informationsmail (info@mforebro.se) och vår inkorg på facebook dit man alltid är välkommen att höra av sig, jag lägger löpande ut information på alla våra sociala medier och fixar med planscher och annan grafik - allt för att hålla er så uppdaterade som möjligt! Ett nytt spännande projekt som jag håller på med i år är att starta upp ett marknadsföringsutskott som ska ha hand om föreningens information och PR!
Kontakt: info@mforebro.se

Ansvarig för Studiesociala utskottet - Zahra Oasti

Jag heter Zahra, och är ansvarig för det studiesociala utskottet. Denna post ansvarar för att organisera studiesociala händelser och samla utskottet till möte och att planera de event som ska äga rum under året. På sådana möten diskuteras hur kommande termin ska planeras och utskottet delas in i arbetsgrupper med minst en ansvarig för varje grupp och evenemang. Det olika grupperna jobbar sedan självständigt under terminens gång och jag finns där som stöd och administrativt ansvarig. Jag är helt enkelt länken mellan utskottet och föreningens styrelse och finns till för att leda det studiesociala arbetet framåt.

Kontakt: studiesociala@mforebro.se


Ansvarig för Corpus Callosum - William Mo

Som ansvarig i Corpus Callosum är man i ständig kontakt med utskottets terminsrepresentanter. Man kallar till gemensamma utskottsmöten, enskilda representantmöten och hjälper även till i det praktiska arbetet vid behov. Arbetet är otroligt givande och medför kontakt med människor från läkarprogrammets alla terminer.
Kontakt: corpuscallosum@mforebro.se

Ansvarig för Kirurgiska utskottet - Victoria Oscarsson

Som ansvarig för Kirurgiska Utskottet (KirU) har man huvudansvaret vad gäller den övergripande verksamheten inom utskottet. Allt från att exempelvis arrangerar interna aktiviteter, till att samla de olika arbetsgrupperna till gemensamma utskottsmöten, planera kommande termin och stödja arbetsgruppernai deras självständiga arbete. Som utskottsansvarig fungerar man även som en länk mellan arbetsgrupperna och MFÖ:s styrelse.
Kontakt: kirurgiska@mforebro.se

Ledamöter - Alma Kastberg, Jasmina Al Janabi
Tillförordnade ledamöter - Oskar Tapper, Claudia Säll 

Som ledamot har man en rösträtt i styrelsen. Ens uppgifter bestäms mycket av eget initiativ, då en ska hjälpa till med diverse uppgifter inom styrelsen som inte någon specifik post är avsedd för. Det kan handla om allt från att assistera utskottsansvariga vid eventuellt behov, hjälpa till vid evenemang såsom OMSiS samt administrativt arbete.
   

 

 

Revisor

Alexander Duarte Tsegai

Valberedning

Cornelia Bacic, Jonatan Regander
Kontakt: valberedningen@mforebro.se

Skriven av Tillhör sida: Föreningen

Bli medlem!
Medlemmar får rabatt på pubar, fester och mycket mera!

Bli medlem